Cách giải biển báo hiệu luật lái xe oto 450 câu

Hướng dẫn giải phần biển báo hiệu học luật lái xe ô tô 450 câu, trong phần này câu hỏi cũng chiếm khá nhiều trong đề thi và trường hợp sai những lỗi nhỏ do nhằm lẫn hoặc do chưa hiểu các biển báo cũng khá nhiều. Sau đây mình sẽ hướng giải một số trường hợp thường gặp nhất trong để thi lý thuyết của bạn.

 

>> Kỹ thuật lùi xe đúng cách

 

>> Cách trở thành tay lái xe chuyên nghiệp

 

>> Cách giải bài thi sa hình luật lái xe oto 450 câu

 

 

Trường hợp biển báo hiệu 1:

 

 

Biển báo hiệu luật lái xe ô tô

 

 

Hình 1: biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, khi ta gặp biển này ta được ưu tiên đi trước.

 

Hình 2: biển báo giao nhau với đường ưu tiên, khi ta gặp biển này là phải nhường đường, trong bài thi lý thuyết thì khi xe gặp biển này cứ chọn đáp án xe nằm vị trí cuối để có thể nhanh chóng loại bỏ các đáp án còn lại

 

Hình 3: biển báo đường ưu tiên, do đó khi gặp biển này trên đường thì ta được ưu tiên qua nơi giao nhau.

 

Tóm lại: trong 3 biển báo này thì khi ta gặp biển báo số 1 và 3 thì ta được đi trước, gặp biển báo số 2 thì ta phải nhường đường, xe ta đi sau cùng.

 

Đáp án cho câu hỏi: đáp án 2.

 

 

Trường hợp biển báo hiệu 2:

 

 

Biển báo hiệu luật lái xe ô tô

 

Hình 1: biển báo cấm rẽ trái, còn 1 hình theo chiều ngược lại nữa, là cấm rẽ phải. Khi gặp biển báo này thì ta sẽ bị cấm 2 phần, thứ 1 là cấm rẽ trái (phải) và cấm quay đầu xe.

 

Hình 2: biển báo cấm quay đầu xe, khi gặp biển báo này thì bạn không được phép quay đầu xe, nhưng vẫn được rẽ trái

 

Tóm lại: cấm quay đầu xe thì vẫn được rẽ trái, cấm rẽ trái thì cấm luôn quay đầu xe.

 

Đáp án cho câu hỏi: đáp án 1 và 2.

 

 

Trường hợp biển báo hiệu 3:

 

 

Biển báo hiệu luật lái xe ô tô

 

Hình 1: biển báo cấm xe con vượt, biển này đồng nghĩa với cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt.

 

Hình 2: biển báo cấm xe tải vượt, biển này cấm tất cả các loại xe tải muốn vượt, nhưng xe con thì vẫn được phép vượt.

 

Tóm lại: cấm xe nhỏ thì cấm luôn xe lớn, còn cấm xe lớn thì xe nhỏ vẫn được đi bình thường.

 

Đáp án cho câu hỏi: đáp án 1 và 2

 

 

Trường hợp biển báo hiệu 4:

 

Biển báo hiệu luật lái xe ô tô


Biển báo trên có nghĩa là cấm dừng, cấm đỗ xe, biển báo mũi tên phía dưới là biển báo phụ, ý nói là chỉ cấm hướng tay phải. Còn 1 biển báo nữa cũng thường xuyên gặp trên đường, giống biển báo trên, nhưng chỉ có 1 đường gạch chéo từ trái sang phải, ý nói là cấm đỗ, nhưng được phép dừng xe lại.

 

Đáp án câu hỏi: đáp án 2.

 

 

Trường hợp biển báo hiệu 5:

 

Biển báo hiệu luật lái xe ô tô


Câu hỏi này tuy khá đơn giản và có ngay trong phần biển báo hiệu, tuy nhiên lại có rất nhiều bạn làm sai câu này do nhằm lẫn giữa các biển. Biển báo phía trên (viền đỏ) khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe là 8m

 

Hình 1: biển báo phụ phía dưới (viền đen), ý nói chiều dài áp dụng biển màu đỏ là 800m.

 

Hình 2: biển báo phụ phía dưới (viền den), ý nói khoảng cách bạn đang chạy xe so với vị trí đặt biển báo hiệu là 200m nữa.

 

Tóm lại: khi gặp câu hỏi có chữ “chiều dài” thì ta chọn biển báo phụ có hình mũi tên. Gặp câu hỏi có chữ “Khoảng cách” thì ta chọn biển báo phụ còn lại.

 

 

Chúc bạn lái xe an toàn !