Những lỗi bị trừ điểm trong kỳ thi sát hạch lái xe ô tô

Bài 1: Xuất phát

 

Các lỗi bị trừ điểm:
1. Không thắt dây an toàn, bị trừ 5 điểm.
2. Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát.
3. Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt).
4. Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời bị trừ 5 điểm.
5. Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 5 điểm.
6. Lái xe chết máy.
7. Mỗi lần để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút.
8. Cứ 3 giây trừ 1 điểm khi : lái xe quá tốc độ quy định.
Truất quyền thi khi:
1. Quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát.
2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn: truất quyền thi.

 

 

Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ


Các lỗi bị trừ điểm:
1. Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.
2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (>500mm), bị trừ 5 điểm.
3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
4. Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm.
5. Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm 
6. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
7. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi:
1. Lái xe trên vỉa hè bị truất quyền thi.
2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

 

Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc


Các lỗi bị trừ điểm:
1 . Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (>500mm), bị trừ 5 điểm.
2. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
3. Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
4. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
5. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 3 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi:
1. Không dừng xe ở vạch quy định. 
2. Dừng xe quá vạch dừng quy định.
3. Xe bị tụt dốc quá 50cm kể từ khi dừng xe.
4. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.
5. Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành qua vị trí dừng.

 

Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc


Các lỗi bị trừ điểm:
1. Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.
2. Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây, bị trừ 5 điểm.
3. Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm.
4. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
5. Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
6. Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
7. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 4 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi:
1. Đi không đúng hình của hạng xe thi.
2. Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe.
3. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.
4. Lái xe lên vỉa hè.

 

Bài 5: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông


Các lỗi bị trừ điểm:
1. Vượt đèn đỏ bị trừ 10 điểm.
2. Dừng xe quá vạch quy định bị trừ 5 điểm.
3. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (a>500mm), bị trừ 5 điểm.
4. Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 5 điểm.
5. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
6. Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
7. Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
8. Tổng thời gian thực hiện bài thi đến bài thi số 5 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi:
1. Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái qua được vạch kết thúc ngã tư.
2. Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi.
3. Lái xe lên vỉa hè.
4. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.

 

Bài 6: Qua đường vòng quanh co


Các lỗi bị trừ điểm:
1. Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.
2. Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm.
3. Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm.
4. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
5. Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
6. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
7. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 6 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi
1. Đi không đúng hình của hạng xe thi.
5. Lái xe lên vỉa hè.
6. Xử lý tình hống không hợp lý gây tai nạn.


Bài 7: Ghép xe vào nơi đỗ


Các lỗi bị trừ điểm
1. Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần, bị trừ 5 điểm.
2. Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm.
3. Đỗ xe không đúng vị trí quy định (không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 5 điểm.
4. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
5. Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
6. Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
7. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 7 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi
1.    Đ không đúng hình của hạng xe thi
5. Lái xe lên vỉa hè.
6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.

 

Bài 8: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt đi qua


Các lỗi bị trừ điểm
1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định định (>500mm), bị trừ 5 điểm.
3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
4. Xe bị chết máy, cứ mỗi lần bị trừ 5 điểm.
5. Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
6. Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
7. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 8 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi
1. Lái xe lên vỉa hè.
2. Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn.

 

Bài 9: Thay đổi số trên đường bằng


Các lỗi bị trừ điểm
1. Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm.
2. Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm.
3. Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm.
4. Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm.
5. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
6. Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
7. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 
điểm.
Truất quyền thi khi
1. Lái xe lên vỉa hè.
2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.


Bài 10: Ghép ngang


Bài 11: Kết thúc


Các lỗi bị trừ điểm
Trước khi xe qua vạch kết thúc:
a. Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm.
b. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
c. Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
d. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
đ. Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
Truất quyền thi khi
1. Không qua vạch kết thúc.
2. Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn.
3. Lái xe lên vỉa hè.    
4. Điểm thi dưới 80 điểm.

Chú ý: Từ ngày 01/04/2016 Áp dụng thêm bài thi thứ 11 " Ghép xe vào nơi đỗ theo chiều ngang " còn gọi là " Đỗ xe song song " trong sát hạch lái xe ô tô B1, B2 và hạng C theo quy định mới.

ĐÀO TẠO LÁI XE CỬU LONG

Hãy đến với đào tạo lái xe Cửu Long, chúng tôi có thâm niên nhiều năm hoạt động trong ngành với đội ngũ giảng viên lái xe chuyên nghiệp. Khi tham gia khóa học tại Cửu Long, bạn sẽ được học trực tiếp 1học viên/1giáo viên/1xe, học phí có thể chia ra nhiều lần để đóng

Liên kết nội bộ

 

KHU VỰC TPHCM

Liên tục tuyển sinh đào tạo và bổ túc nâng cao tay lái cho học viên tại các Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÁI XE CỬU LONG

Địa chỉ: 382 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10

Chi nhánh: 510 Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp , Quận 12

Văn phòng: (028) 66.82.22.72 - Hotline 24/24: 0903.07.27.27 - Quản lý: 0903.099.939

Email : Daotaolaixecuulong382ct@gmail.com

 

Thống kê truy cập

Đang Online: 30

Tổng Truy Cập: 803708