Kỷ Yếu Cửu Long

Ngoài công tác giảng dạy, Trường Cửu Long luôn luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo nên tiếng cười cho các thầy cô bằng những buổi tiệc sinh nhật thân thương, những dịp Lễ,... Chúc thầy cô luôn vui khỏe và công tác tốt.

Hình Ảnh Sinh Nhật Thầy Hòa

Hình Ảnh Sinh Nhật Cô Lý

Hình Ảnh Sinh Nhật Cô Thanh

Hình Ảnh Sinh Nhật Các Thầy ( Th.Nhân, Th. Hải, Th.Đạt )

Quốc Tế Phụ Nữ 08-03